Project

Verbouwing badkamer bij Gerrit Stornebrink

 

20171346 – De badkamer bij Gerrit en Monique begint vorm te krijgen, het voorbereidende werk is gedaan en tegelwerk is begonnen.