Project

Van boerderij tot woonboerderij

 

20171051 – Fijn binnenwerk. Wanden isoleren en betimmeren en elektriciteit aanleggen.