Project

Uitbreiding in Wommels

2021 59 25 Het minste werk in de Wommelse klei is gedaan, fundering is gelegd en nu het metselwerk en riolering aanbrengen.