Project

Overdekte parkeerplaatsen met zonnecollectoren in Drachten

 

20203910 – Het project carports begint er nu echt op te lijken de bestrating vanP24 en P36 is bijna afgerond randafwerking en goten zijn aangebracht en de parkeerplaatsen worden al aardig gebruikt.