Project

Overdekte parkeerplaatsen met zonnecollectoren in Drachten

 

20193949 – Met het rubber in de blubber nu nog 1 serie van 11 betonpoeren en we zijn bovengronds.